Innehar Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens
uppfödarmedalj, för förtjänstfulluppfödning av affenpinscher
Recived the Swedish Schnauzer Pinscher Clubs
breeder medal for meritorious Affenpinscher breeding

| Uppdaterat 2014-12-18 | Antal besökare idag: | Ide & Design, Copyright © Camilla Stridsberg, Kennel Laroussu's 2002-2014 / All rights reserved |