till Laroussu's kennel
affenpinscher sedan 1986

Innehar Svenska
Schnauzer Pinscher Klubbens
uppfödarmedalj, för förtjänstfull
uppfödning av affenpinscher


samt utmärkelsen

Årets Affenpinscher
Uppfödare

2000 - 2001 - 2002 - 2003 -
2004 - 2005 -2006 - 2008 - 2009 


to Laroussu's kennel
Affenpinscher since 1986

Recived the Swedish
Schnauzer Pinscher Clubs
breeder medal for meritorious
Affenpinscher breeding


and award

the Top of the Year
Affenpinscher Breeder

2000 - 2001 - 2002 - 2003 -
2004 - 2005 - 2006 - 2008 - 2009| Uppdaterat 2014-09-21 | Antal besökare idag: | Ide & Design, Copyright © Camilla Stridsberg, Kennel Laroussu's 2002-2014 / All rights reserved |