Innehar Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens
uppfödarmedalj, för förtjänstfulluppfödning av affenpinscher
Recived the Swedish Schnauzer Pinscher Clubs
breeder medal for meritorious Affenpinscher breeding

| Uppdaterat 2015-02-20 | Antal besökare idag: | Ide & Design, Copyright © Camilla Stridsberg, Kennel Laroussu's 1992-2015 / All rights reserved |